In vertrouwde handenVoorbeeld renovatieproject

Gebr. Velthuis heeft een ruime ervaring met de afwerking van gevels, galerijen, trappenhuizen, wanden en plafonds bij renovatie projecten. Ook het plaatsen van glas is bij ons in vertrouwde handen.

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn te vinden in de utiliteitsbouw en de woningbouw; particulieren zoals Verenigingen van Eigenaren zowel als bv. woningcorporaties. 

Uw project weer in topconditie

In het eerste vrijblijvende gesprek inventariseren we welke gevels, ruimtes en/of objecten afwerking behoeven en waar nieuw glas dient te worden geplaatst. We analyseren de huidige conditie van het schilderwerk en adviseren welke werkzaamheden nodig zijn. Vervolgens worden uw wensen samengevat in een glasheldere offerte zonder valkuilen. Met Gebr. Velthuis weet u precies waar u aan toe bent. Zo krijgt u een complete offerte waarin alle belangrijke aspecten helder zijn beschreven: de aard en omvang van de werkzaamheden, de materialen, de benodigde tijd, de planning, etc. Net zo helder zijn de afspraken over de kosten, waarbij de begroting is afgestemd op de algemene en specifieke kenmerken van uw opdracht. Denk bijvoorbeeld aan het steigerwerk (altijd door onszelf uitgevoerd) en eventuele kosten voor vergunningen en precario. Onze offertes voldoen aan de richtlijnen van de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

Meerjarenplanning

Om uw project voor langere tijd in topconditie te houden, kunnen wij in overleg met de verffabrikant een verftechnisch advies opstellen, gekoppeld aan een meerjarenplanning. Hier zijn geen kosten aan verbonden! U ziet in onze offerte een tijdschema met een overzicht van benodigde activiteiten per jaar. Zo’n meerjarenplanning kan bijvoorbeeld aanvangen met de renovatie, waarna jaarlijkse inspecties worden afgewisseld met herschilderbeurten en/of onderhoudsbeurten.